Archive for the ‘Khoa học – Công nghệ’ Category

Du xuân 2017 cùng Hội cơ học vật rắn biến dạng dạng

Posted by: Vũ Hoàng Hưng on Tháng Hai 21, 2017

Vui Trung thu 2015 cùng 39C1

Posted by: Vũ Hoàng Hưng on Tháng Mười 1, 2015

Hội thảo đề tài tại THXDVN

Posted by: Vũ Hoàng Hưng on Tháng Chín 19, 2015

Đập thủy điện Bắc Hà – Lào Cai

Posted by: Vũ Hoàng Hưng on Tháng Tám 22, 2015

Thực địa tuyến đập Đò Hàn – Hải Phòng

Posted by: Vũ Hoàng Hưng on Tháng Tám 22, 2015